višja šola za telekomunikacije

a+b=c

šolski center rudolfa maistra

pravokotni trikotnik

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                    
        
 

 

            Matematika

         V Osnovni Šoli:  

         - Sprotno ponavljanje in utrjevanje znanja

         - Priprava na ustno in pisno preverjanje znanja

         - Priprava na popravni izpit

         - Priprava na eksterno preverjanje znanja   

         V Srednjih šolah in gimnazijah:

         - Sprotno ponavljanje in utrjevanje znanja

         - bPriprava na ustno in pisno preverjanje znanja

         - Priprava na popravni izpit

         - Priprava na zaključni izpit ali maturo

         Na fakultetah:

         - Priprava na kolokvije

         - Priprava na izpite

         - Pomoč pri domačih nalogah

 

 

 

 

 

 

 

            izdelava strani:webfreak.si